Twórz z nami ten serwis

Regulamin

§1

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego znajdującego się pod adresem www.przegladligowy.com oraz w obrębie tej domeny dla zarejestrowanych Użytkowników

§2 - Definicje

Regulamin – niniejszy dokument

Serwis – Internetowy serwis znajdujący się pod adresem www.przegladligowy.com (również subdomen) oraz inne podstrony w obrębie tej domeny, w którego w skład wchodzi domena, system CMS, treść.

Użytkownik – osoba, która korzysta z Serwisu, zarejestrowała się w Serwisie akceptując Regulamin oraz aktywowała konto.

Administrator – osoba lub też zespół osób, którzy zostali wyznaczeni do zarządzania Serwisem WWW i odpowiedzialni za utrzymanie porządku w ramach Serwisu.

Login – Identyfikator Użytkownika

Hasło – Ciąg alfanumerycznych znaków stanowiących autoryzacje danego Loginu Użytkownika

§3

 1. Użytkownikiem staje się osoba, która zarejestrowała się w Serwisie, zaakceptowała ten Regulamin i aktywowała swoje konto. Bez akceptacji Regulaminu, rejestracja nie jest możliwa. Rejestracja jest dobrowolna.
 2. Użytkownik jest zobowiązany do podawania prawdziwych danych osobowych podczas rejestracji, oraz podczas korzystania z Serwisu.
 3. Administrator nie ma obowiązku weryfikowania danych osobowych podanych przez Użytkownika.
 4. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie/przechowywanie/zarządzanie jego danymi osobowymi, w szczególności w celach marketingowych, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz.926 ze zm.). Jednocześnie oświadcza się, że Użytkownik ma pełne prawo do wglądu w swoje dane osobowe, modyfikacji oraz usunięcia ich.
 5. Użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie i zarządzanie informacjami związanymi z nim, w szczególności: adres IP, rodzaj przeglądarki internetowej, system operacyjny, dostępne możliwości techniczne do wyświetlania reklam, datę i godzinę odwiedzin. Dane te nie są publiczne dostępne i służą w celach statystycznych i reklamowych, w formie, w której nie da się zidentyfikować Użytkownika.
 6. Użytkownik ma możliwość publikacji treści w Serwisie w zakresie nadanym przez Administratora. Możliwość ta może zostać zablokowana jeśli Użytkownik naruszył Regulamin.
 7. Użytkownik publikując treści w Serwisie, zgadza się na przetwarzanie jego treści w Serwisie, w szczególności na modyfikacje/usunięcie/korektę przez Administratora w dowolnej formie i ilości. Publikacje nie podlegają zwrotowi.
 8. Z tytułu umieszczania jakiejkolwiek treści w Serwisie Użytkownik nie może domagać się jakichkolwiek roszczeń finansowych.
 9. Użytkownikowi zabrania się:
  • działania na szkodę Serwisu;
  • dodawania treści nie zgodnych z prawem polskim oraz normami etycznymi, w szczególności treści pornograficznych, nazistowskich, łamiących prawa autorskie;
  • wprowadzania złośliwego kodu do Systemu Zarządzania Treścią w Serwisie;
  • udostępniania swojego Loginu i Hasła osobą trzecim;
  • obrażania innych Użytkowników serwisu.
 10. Nie przestrzeganie tego Regulaminu może skutkować zablokowaniem lub też usunięciem konta Użytkownika.
 11. Administrator zastrzega sobie możliwość usunięcia konta Użytkownika oraz do usunięcia wszystkich treści przez niego tworzonych bez podania przyczyny.
 12. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane w Serwisie przez Użytkowników, takich jak: informacje, zdjęcia, komentarze lub inne, które wymagałyby działania ze strony Użytkownika.
 13. Administrator dokłada wszelkich starań aby treści w Serwisie były zgodne z prawami autorskimi osób trzecich oraz z normami moralnymi, jednak Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczanie w Serwisie przez Użytkowników.
 14. Administrator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji tego Regulaminu.

§4

 1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2008 roku i obowiązuje do odwołania.
 2. Regulamin może ulec zmianie w dowolnym momencie. Korzystanie z Serwisu po zmianie Regulaminu oznacza akceptacje Regulaminu po zmianach.

Logowanie

Newsletter

Najnowsze galerie

Polecane