Najnowsze newsy

Piłka Nożna » Ligi polskie » II liga zachodnia

II liga zachodnia | 2015-07-01 19:29:23 | Nadesłał: Aleksandra Jarzynka | Źrodlo: pzpn.pl

Widzew bez licencji na II ligę

Komisja Odwoławcza ds. Licencji Klubowych PZPN, po rozpatrzeniu odwołania Klubu RTS Widzew Łódź SA od decyzji Komisji ds. Licencji Klubowych PZPN, postanowiła utrzymać w mocy decyzję o nie przyznaniu Klubowi Licencji na rozgrywki II ligi w sezonie 2015/2016.

Komisja Odwoławcza ds. Licencji Klubowych PZPN stoi na stanowisku, iż nadrzędnym celem procesu licencyjnego jest ochrona wierzycieli oraz zabezpieczenie ciągłości rozgrywek. Postanowienie Sądu o upadłości likwidacyjnej Klubu w sposób oczywisty wskazuje, iż Klub nie był w stanie zaspokoić swoich wierzycieli i stawia pod bardzo dużym znakiem zapytania dalsze istnienie Klubu, a co się z tym wiąże, nie daje żadnej gwarancji, iż Klub będzie w stanie przystąpić do rozgrywek, co w konsekwencji może doprowadzić do destabilizacji II ligi tuż przed rozpoczęciem rozgrywek lub w jej trakcie.

Niezależnie od powyższego, analiza dokumentów przedstawionych przez Klub wykazała, iż Klub RTS Widzew Łódź posiada niezapłacone, przeterminowane zobowiązania względem klubów oraz pracowników. Komisja Odwoławcza na posiedzeniu w dniu 24 czerwca 2015 roku poinformowała obecnych przedstawicieli Klubu RTS Widzew Łódź, iż warunkiem koniecznym do rozpatrywania odwołania Klubu pod kątem sytuacji prawnej (zmiana przez sąd sposobu upadłości układowej na postępowanie obejmujące likwidację majątku dłużnika), jest przede wszystkim zapłata należności wynikających z kryterium F.03 oraz F.04 Podręcznika Licencyjnego dla Klubów II ligi na sezon 2015/2016.

Przedstawiciele Klubu deklarowali, że są w stanie zapłacić wskazane należności w terminie do dnia 30 czerwca 2015 roku. Komisja, chcąc dać szansę Klubowi, postanowiła odroczyć podjęcie decyzji zastrzegając przy tym, iż termin 30 czerwca 2015 roku jest terminem ostatecznym na uregulowanie przeterminowanych zobowiązań.

W dniu 30 czerwca 2015 roku do siedziby Polskiego Związku Piłki Nożnej wpłynęło od Klubu pismo informujące, iż z uwagi na stan prawny Spółki, RTS Widzew Łódź nie może regulować zobowiązań powstałych przed dniem wydania postanowienia Sądu tj. przed 8 czerwca 2015 roku, czyli także tych zobowiązań powstałych przed 31 grudnia 2014 roku. Klub w tym samym piśmie powołuje się, iż spłata tychże zobowiązań naruszyłaby nie tylko przepisy Prawa Upadłościowego i Naprawczego, ale także przepisy Kodeksu Karnego. Zgodnie z zapisami pkt. 10.4.1 ppkt. c) oraz 10.4.2 ppkt. b) Podręcznika Licencyjnego dla Klubów II ligi na sezon 2015/2016, licencji należy odmówić jeśli do dnia złożenia dokumentacji licencyjnej, nie później niż do dnia 31 marca roku kalendarzowego, w którym rozpoczyna się sezon licencyjny, Wnioskodawca posiada przeterminowane zobowiązania o których mowa w niniejszych punktach. Obowiązkiem Klubu było zatem spłacenie wszystkich należności do dnia 31 marca 2015 roku, czyli na ponad dwa miesiące przed wydaniem postanowienia Sądu.

Dodaj do:
Wykop

Dodaj komentarz

Aby móc komentować, musisz być zalogowany.

Zaloguj się, albo gdy nie masz jeszcze konta Zarejestruj się

Logowanie

Newsletter

Ostatnio zarejestrowani

Najnowsze galerie

Polecane